Blog

Home > Blog

IRISH – Dís Achoimre (Summary for Dís)

March 23, 2012 by in category Irish, Notes tagged as , , , , ,

A short summary for the Irish prose Dís aimed at Leaving Cert students. Bhí lanúin óg ina suí cois tine tráthnóna amháin. Bhí an páipéar ag Seán, ach bhí a bhean ag iarraidh labhairt leis. Dúirt sé go raibh sé ag obair an lá ar fad, agus dúirt an bhean go raibh sise ag obair […]

0 4 Read more

IRISH – Gnáthrud Achoimre (Summary for Gnáthrud)

March 23, 2012 by in category Irish, Notes tagged as , , , , ,

A short summary for the Irish prose Gnáthrud aimed at Leaving Cert students.   Bhí Jimmy ag ól lena chairde i dteach tabhairne i mBéal Feirste. Smaoinigh sé ar a bhean chéile álainn ag iarraidh na páistí a chur a luí. Ní raibh Jimmy sásta bheith ag ól, ach dúirt Sarah leis dul ar eagla […]

0 2 Read more

IRISH – Cáca Milis Achoimre (Summary for Cáca Milis)

March 23, 2012 by in category Irish, Notes tagged as , , , , ,

A short summary for the Irish prose Cáca Milis aimed at Leaving Cert students.   Tháinig bean óg go dtí an stáisiún traenach sa charr lena máthair. Bhí ar an seanbhean dul go dtí an leithreas, ach dúradh léi fanacht go dtí go dtiocfadh a hiníon eile. Nuair a tháinig sí, d’imigh an bhean óg isteach […]

0 1 Read more

IRISH – Hurlamaboc Achoimre (Summary for Hurlamaboc)

March 23, 2012 by in category Irish, Notes tagged as , , , , ,

A short summary for the Irish prose Hurlamaboc aimed at Leaving Cert students Bhí gach rud foirfe i dteach Lisín. Bhí sí lánsásta le gach rud – A fear céile Pól, a mic Ruán agus Cuán, an teach, agus léi féin. Bhí Cuán trí bliana déag d’aois, agus bhí Ruán ocht mbliana déag. Bhí Lisín […]

0 5 Read more

IRISH – Acoimhre For Oisín i dTír na nÓg

March 13, 2012 in category Irish, Notes tagged as , , , , , , ,

Lá amháin bhí trí chéad fear i nGleann na Smól ag baint cloch. Ní raibh ábalta mar bhí na cloche rothrom. Chonaic said fear láidir, dathúil ar chapall bán. Chabhraigh sé leo ach thit sé den chapall. Chomh luath is a bhí a chos ar thalamh na hÉirinn bhí sé sean agus dall. Thug na […]

0 9 Read more

ENGLISH – Elizabeth Bishop – Essay

February 29, 2012 in category English, Notes tagged as , , , , , ,

Elizabeth Bishop The poetry of Elizabeth Bishop appeals to the modern reader for many reasons.   The descriptive, vibrant language of Elizabeth Bishop transcends through time to appeal to every reader in all of her poems. In “The Bight”, she uses a vast array of descriptive words to convey her message. “Crumbling ribs of marl […]

1 1 Read more

ENGLISH – Derek Mahon – A Disused Shed

February 18, 2012 in category Notes

Represents plight of Northern Ireland. Shed is emblem of Irish historical suffering. Gives voice to those civilizations that have been lost or destroyed.

0 0 Read more

ENGLISH – Macbeth – The Witches

February 17, 2012 in category English, Notes tagged as , , , , , ,

The opening scene of Macbeth not only introduces the audience to the supernatural but it also establishes a theme of disorder through the presences of the witches, the stormy weather, and the bleak landscape. Audience members would have believed in the presence of witches and their ability. They can be treated as a single unit […]

0 0 Read more
© Evan Smith 2009 - 2017