Posts related to Irish

IRISH – Dís Achoimre (Summary for Dís)

A short summary for the Irish prose Dís aimed at Leaving Cert students. Bhí lanúin óg ina suí cois tine tráthnóna amháin. Bhí an páipéar ag Seán, ach bhí a bhean ag iarraidh labhairt leis. Dúirt sé go raibh sé ag obair an lá ar fad, agus dúirt an bhean go raibh sise ag obair an lá ar fad sa teach. Thug sé leathanach den pháipéar di. Bhí an leanbh ina chodladh sa phram, bhí stéig á ullmhú sa chistin, agus bhí seancharr sa gharáiste. Chonaic an bhean suirbhé sa nuachtán a dúirt go raibh ceathrú de mhná pósta na tíre míshásta ina saol.

read more

IRISH – Gnáthrud Achoimre (Summary for Gnáthrud)

A short summary for the Irish prose Gnáthrud aimed at Leaving Cert students.  Bhí Jimmy ag ól lena chairde i dteach tabhairne i mBéal Feirste. Smaoinigh sé ar a bhean chéile álainn ag iarraidh na páistí a chur a luí. Ní raibh Jimmy sásta bheith ag ól, ach dúirt Sarah leis dul ar eagla go sílfí go raibh sé faoi shlat aici. D’ordaigh Jimmy deochanna dá chairde, ach ní raibh Billy ag iarraidh ach deoch beag. Shíl Jimmy go raibh sé greannmhar – Bhí a fhios aige go mbeadh sé ina shuí sa bheár go deireadh na hoíche. Ní raibh ag éirí le Billy ar an láthair tógála agus shocraigh Jimmy cuidiú leis sa phost.

read more

IRISH – Cáca Milis Achoimre (Summary for Cáca Milis)

A short summary for the Irish prose Cáca Milis aimed at Leaving Cert students.  Tháinig bean óg go dtí an stáisiún traenach sa charr lena máthair. Bhí ar an seanbhean dul go dtí an leithreas, ach dúradh léi fanacht go dtí go dtiocfadh a hiníon eile. Nuair a tháinig sí, d’imigh an bhean óg isteach sa stáisiún. Agus í ag léamh ar an traein, chonaic sí fear dall ag teacht. Shuigh sé síos os a comhair agus mála donn ina láimh aige. Bhí sé ag cur isteach ar an bhean mar bhí sé ag scuabáil na gcos faoin tábla. D’úsáid an fear ionanálaitheoir mar bhí asma air.

read more

IRISH – Hurlamaboc Achoimre (Summary for Hurlamaboc)

A short summary for the Irish prose Hurlamaboc aimed at Leaving Cert students Bhí gach rud foirfe i dteach Lisín. Bhí sí lánsásta le gach rud – A fear céile Pól, a mic Ruán agus Cuán, an teach, agus léi féin. Bhí Cuán trí bliana déag d’aois, agus bhí Ruán ocht mbliana déag. Bhí Lisín agus Pól pósta le fiche bliain, agus bhí siad ag ullmhú cóisire chun ceiliúradh. Bhí an teaghlach ar fad ag dúil leis – Sin a dúirt siad cibé. Ní raibh Pól saibhir nuair a bhuail siad le chéile don chéad uair, ach bhí sé múnlaithe aici.

read more

IRISH – Acoimhre For Oisín i dTír na nÓg

Lá amháin bhí trí chéad fear i nGleann na Smól ag baint cloch. Ní raibh ábalta mar bhí na cloche rothrom. Chonaic said fear láidir, dathúil ar chapall bán. Chabhraigh sé leo ach thit sé den chapall. Chomh luath is a bhí a chos ar thalamh na hÉirinn bhí sé sean agus dall. Thug na fir oibre é go dtí Naomh Pádraig. D’inis sé a scéal faoi Thír na nÓg agus Niamh Chinn Óir. Lá amháin bhí na Fianna ag seilf. Chonaic said Spéirbhean. Niamh Chinn Óir ab ainm di. Thit Oisín i ngrá le Niamh agus chuaigh sé go Tír na nÓg le Niamh.

read more