Posts related to irish story

IRISH – Acoimhre For Oisín i dTír na nÓg

Lá amháin bhí trí chéad fear i nGleann na Smól ag baint cloch. Ní raibh ábalta mar bhí na cloche rothrom. Chonaic said fear láidir, dathúil ar chapall bán. Chabhraigh sé leo ach thit sé den chapall. Chomh luath is a bhí a chos ar thalamh na hÉirinn bhí sé sean agus dall. Thug na fir oibre é go dtí Naomh Pádraig. D’inis sé a scéal faoi Thír na nÓg agus Niamh Chinn Óir. Lá amháin bhí na Fianna ag seilf. Chonaic said Spéirbhean. Niamh Chinn Óir ab ainm di. Thit Oisín i ngrá le Niamh agus chuaigh sé go Tír na nÓg le Niamh.

read more