Posts related to prós

IRISH – Hurlamaboc Achoimre (Summary for Hurlamaboc)

Bhí gach rud foirfe i dteach Lisín. Bhí sí lánsásta le gach rud – A fear céile Pól, a mic Ruán agus Cuán, an teach, agus léi féin. Bhí Cuán trí bliana déag d’aois, agus bhí Ruán ocht mbliana déag. Bhí Lisín agus Pól pósta le fiche bliain, agus bhí siad ag ullmhú cóisire chun ceiliúradh. Bhí an teaghlach ar fad ag dúil leis – Sin a dúirt siad cibé. Ní raibh Pól saibhir nuair a bhuail siad le chéile don chéad uair, ach bhí sé múnlaithe aici. Anois, bhí ag éirí go sármhaith leis agus bhí meas ag gach duine air.

read more

IRISH – Cáca Milis Achoimre (Summary for Cáca Milis)

Tháinig bean óg go dtí an stáisiún traenach sa charr lena máthair. Bhí ar an seanbhean dul go dtí an leithreas, ach dúradh léi fanacht go dtí go dtiocfadh a hiníon eile. Nuair a tháinig sí, d’imigh an bhean óg isteach sa stáisiún. Agus í ag léamh ar an traein, chonaic sí fear dall ag teacht. Shuigh sé síos os a comhair agus mála donn ina láimh aige. Bhí sé ag cur isteach ar an bhean mar bhí sé ag scuabáil na gcos faoin tábla. D’úsáid an fear ionanálaitheoir mar bhí asma air. Thóg sé cáca milis amach as an mhála.

read more

IRISH – Gnáthrud Achoimre (Summary for Gnáthrud)

Bhí Jimmy ag ól lena chairde i dteach tabhairne i mBéal Feirste. Smaoinigh sé ar a bhean chéile álainn ag iarraidh na páistí a chur a luí. Ní raibh Jimmy sásta bheith ag ól, ach dúirt Sarah leis dul ar eagla go sílfí go raibh sé faoi shlat aici. D’ordaigh Jimmy deochanna dá chairde, ach ní raibh Billy ag iarraidh ach deoch beag. Shíl Jimmy go raibh sé greannmhar – Bhí a fhios aige go mbeadh sé ina shuí sa bheár go deireadh na hoíche. Ní raibh ag éirí le Billy ar an láthair tógála agus shocraigh Jimmy cuidiú leis sa phost.

read more

IRISH – Acoimhre For Oisín i dTír na nÓg

Lá amháin bhí trí chéad fear i nGleann na Smól ag baint cloch. Ní raibh ábalta mar bhí na cloche rothrom. Chonaic said fear láidir, dathúil ar chapall bán. Chabhraigh sé leo ach thit sé den chapall. Chomh luath is a bhí a chos ar thalamh na hÉirinn bhí sé sean agus dall. Thug na fir oibre é go dtí Naomh Pádraig. D’inis sé a scéal faoi Thír na nÓg agus Niamh Chinn Óir. Lá amháin bhí na Fianna ag seilf. Chonaic said Spéirbhean. Niamh Chinn Óir ab ainm di. Thit Oisín i ngrá le Niamh agus chuaigh sé go Tír na nÓg le Niamh.

read more